piątek, 5 czerwca 2020


HARMONOGRAM ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW

Kl. I-III – Datę zwrotów podręczników wyznacza wychowawca. Kompletne zestawy podręczników, włożone do opisanych reklamówek (imię , nazwisko , klasa) należy pozostawić w wyznaczonym przez wychowawcę miejscu. Należy dołączyć wypożyczone przez dzieci lektury i inne książeczki.

Kl. VIII – zapakowane w reklamówkę i opisane całe komplety podręczników (12 szt.) oraz pozostałe książki (np. lektury) należy dostarczyć do szkoły wg harmonogramu (uczniowie przychodzą w wyznaczonych godzinach wg numerów z dziennika) Wychowawcy posiadają listę wypożyczonych podręczników i innych książek:
Kl. VIIIa - 19.06.2020 – godz. 10.00-10.30 -  nr z dziennika 1-10
                                         godz. 10.30 – 11.00  nr z dziennika 11-20
Kl. VIIIb - 19.06.2020 - godz. 11.00-11.30 nr z dziennika 1-7
                                         godz. 11.30-12.00 nr z dziennika 8-14
Kl. VIIIc - 19.06.2020   godz. 12.00-12.30 nr z dziennika 1-7
                                        godz. 12.30-13.00 nr z dziennika 8-15  
Kl. VIIId - 19.06.2020  godz. 13.00-13.30  nr z dziennika 1-10
                                        godz. 13.30-14.00 nr z dziennika 11-20
Kl.VIIIe -  19.06.2020  godz. 14.00-14.30 nr z dziennika 1-7
                                        godz. 14.30-15.00 nr z dziennika 8-15

Kl. VII – zapakowane w reklamówkę i opisane całe komplety podręczników (12 szt.) oraz pozostałe książki (np. lektury) należy dostarczyć do szkoły wg harmonogramu:
Kl. VIIa - 23.06.2020 – godz. 10.00-10.30 -  nr z dziennika 1-13
                                         godz. 10.30 – 11.00  nr z dziennika 14-27
Kl. VIIb - 23.06.2020 - godz. 11.00-11.30 nr z dziennika 1-12
                                         godz. 11.30-12.00 nr z dziennika 13-24
Kl. VIIc - 23.06.2020    godz. 12.00-12.30 nr z dziennika 1-10
                                        godz. 12.30-13.00 nr z dziennika 11-19
Kl. VIId - 23.06.2020   godz. 13.00-13.30  nr z dziennika 1-11
                                        godz. 14.30-15.00 nr z dziennika 12-22

BARDZO WAŻNE  jest  przestrzeganie wyznaczonych godzin.
Nie należy  przynosić lektur i innych książek w innych niż wyznaczone 
w HARMONOGRAMIE terminach.
Wykaz podręczników znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce BIBLIOTEKA